AOMEI Backupper Standard installeren en gebruiken

back-uppictogram

AOMEI's back-upondersteuningssoftware waarmee u gratis de belangrijkste back-upfuncties en planningsfuncties kunt gebruiken

AOMEI Backupper Standard is een multifunctioneel product ontwikkeld door de Chinese softwareleverancier "AOMEI Technology". Gratis back-upsoftwareHet is gratis, maar je krijgt toegang tot belangrijke back-upfuncties en -schema's, evenals technische ondersteuning (alleen op weekdagen), wat zeldzaam is voor de gratis versie.

Systeem vereisten

Versie 6 Momenteel

Besturingssysteem: Windows XP / Vista / 7/8/10 (32bit / 64bit)

* Een beschrijfbare optische drive is vereist om opstartbare media te maken.

Waar de software te krijgen

AOMEI Backupper Standard officiële downloadpagina

Installeer AOMEI Backupper Standard

AOMEI Backupper Standard bevat geen adware of spyware die door beveiligingssoftware wordt gedetecteerd, maar AOMEI Backupper-advertenties verschijnen in meldingen wanneer de app wordt gestart.

AOMEI-Backupper-001

Klik op "Gratis download" op de downloadpagina van AOMEI Backupper Standard.

AOMEI-Backupper-002

Start het gedownloade installatieprogramma en wanneer het bericht Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op "Ja" om het toe te staan.

AOMEI-Backupper-003

Het taalkeuzescherm wordt weergegeven, bevestig dat het "Japans" is en klik op "OK".

AOMEI-Backupper-004

"Overslaan" om de gratis versie van AOMEI Backupper te gebruiken.

aomei-backupper-standaard-005

Controleer de licentieovereenkomst en als er geen problemen zijn, klik dan op "Nu installeren".

De installatiebestemming kan worden gewijzigd via "Pad".

aomei-backupper-standaard-009

Nadat de installatie is voltooid, klikt u op "Ervaar nu".

Het "User Experience Improvement Plan" verzendt de gebruiksstatus anoniem, dus als u geïnteresseerd bent, schakelt u het uit en meldt u zich af.

AOMEI-Backupper-011

Het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven bij het opstarten.Als u dit toestaat met "Ja", wordt AOMEI Backupper Standard gestart.

Opstartbare schijven maken

Maak een noodopstartschijf waarmee u toegang hebt tot uw systeemback-upbestanden wanneer Windows niet opstart, omdat het vaak niet opstart.

Aangezien het te creëren opstartmedium ongeveer 400 MB groot is, kan ook een cd-r worden gebruikt en wordt een leeg medium in een beschrijfbare optische drive geplaatst, of wordt een USB-geheugen dat kan worden geformatteerd op de pc aangesloten.

AOMEI-Backupper-006

Selecteer 'Opstartbare schijf maken' in 'Extra' in de linkerzijbalk.

back-up-064

Selecteer "Windows PE".

back-up-065

Selecteer voor de opstartmodus "UEFI opstartbare schijf" als de gebruikte pc UEFI is, of selecteer "legacy opstartbare schijf" als de pc BIOS is.

"UEFI opstartbare schijven" worden gemaakt met GPT en "legacy opstartbare schijven" worden gemaakt met MBR.
Als het maken van opstartmedia mislukt, schakelt u "Download WinPE-creatieomgeving van internet" in.

AOMEI-Backupper-008

Na het selecteren van "USB-opstartapparaat", specificeert u het USB-geheugen dat op de pc is ingesteld en klikt u op "Volgende".

AOMEI-Backupper-009

Controleer het dialoogvenster en klik op "Ja" om te beginnen met het maken van de opstartmedia.

Opstarttest

Test de werking van de gemaakte opstartmedia.

back-up-070

Roep het opstartmenu op uw pc op en geef de opstartmedia op.

back-up-071

Voor oudere opstartbare schijven verschijnt het bericht "Druk op een willekeurige toets om vanaf USB op te starten", dus druk op een willekeurige toets.

AOMEI-Backupper-010

De test is voltooid wanneer AOMEI Backupper start.

Om te herstellen, specificeert u het systeemback-upbestand van "Herstellen" in de linkerzijbalk en voert u het uit.
Als de opstartschijf niet normaal opstart, exporteer dan het "ISO-bestand" en schrijf het met Rufus naar het USB-geheugen.
Rufas-icoon

Rufus . installeren en gebruiken

Gratis software om een ​​USB-opstartschijf te maken Rufus is een open source USB-opstartsoftware ontwikkeld door Pete Batard, een OS-schijfkopiebestand (.iso […]].

Hoe AOMEI Backupper Standard te gebruiken?

De gratis versie van AOMEI Backupper Standard biedt functies zoals "System Backup and Restore", "Backup and Restore van gegevensbestanden" en "File Sync", en het back-upbestand wordt opgeslagen als een afbeeldingsbestand met de extensie .adi om de Voer ook uit met AOMEI Backupper.

Zie hieronder voor back-up
Microsoft-Tegel-pictogram

Windows back-upinstellingen en herstelmethode

Verschillen in back-upfuncties geïmplementeerd door Windows en hoe deze in te stellen Windows heeft een praktische back-upfunctie die systeem- en gebruikersbestanden kan terugdraaien in geval van onvoorziene omstandigheden, en reparaties en eerst […] om problemen op te lossen.

back-up

Er zijn "systeemback-up", "bestandsback-up" en "schijfback-up" in de back-up, en wanneer de back-up wordt uitgevoerd, wordt deze toegevoegd als een "taak".

AOMEI-Backupper-005

Het back-upbestand is Basisschijf Kan alleen worden opgeslagen in Dynamische schijfKan niet worden opgeslagen in.
Om "OneKey Recovery" in het back-upmenu met een ander product te gebruiken, moet u "OneKey Recovery" afzonderlijk installeren.
Systeemback-up

De systeemback-up omvat de Windows die is geïnstalleerd op de C-schijf, toepassingen, stuurprogramma's en de partities die nodig zijn om Windows te laten werken.

Herstellen met behulp van een systeemback-upbestand zet de pc-omgeving terug in de staat van het back-upbestand.

aomei-backupper-standaard-010

Selecteer voor systeemback-up "Systeemback-up" bij "Back-up" in de linkerzijbalk.

aomei-backupper-standaard-011

Geef de opslagbestemming van het back-upbestand op.

Het wordt aanbevolen om op een andere schijf dan de C-schijf op te slaan voor het geval u geen toegang hebt tot de C-schijf waarop Windows is geïnstalleerd.

aomei-backupper-standaard-028

De taaknaam wordt automatisch ingesteld, maar maak er een beschrijvende naam van wanneer u "herstelt".

aomei-backupper-standaard-012

Klik op "Start" om het back-upproces te starten.

aomei-backupper-standaard-013

De back-upinstellingen zijn standaard in orde, maar u kunt ze indien nodig wijzigen in de "Opties".

ス ケ ジ ュ ー ル

Als u de back-up wilt plannen, klikt u op "Plannen" en voert u eventuele instellingen uit.

aomei-backupper-standaard-014

In de gratis versie kan de functie "back-upschema" die back-upbestanden verwijdert na de instellingsperiode niet worden gebruikt, dus wees voorzichtig met de vrije ruimte van de opslagbestemming bij het plannen van back-ups.

Systeemback-up is standaard ingesteld op Incrementeel schema en kan ook worden gewijzigd in Volledige back-up op het tabblad Details.

Incrementeel schema
Na één volledige back-up wordt alleen een back-up gemaakt van het gewijzigde deel, en bij het terugzetten naar de laatste back-up zijn alle back-upbestanden inclusief de volledige back-up vereist, maar de back-uptijd en bestandsgrootte Er is een voordeel dat kan worden opgeslagen.
Volledige back-up
Herstel is mogelijk met een enkel bestand omdat er elke keer een back-up wordt gemaakt van het hele systeemstation, maar de back-uptijd en -grootte zullen toenemen.
Diff-schema (niet beschikbaar in gratis versie)
Om een ​​back-up te maken van het gedeelte dat is gewijzigd voor één volledige back-up en volledige back-up, herstelt u met twee gegevens, volledige back-bestand en differentiële back-up.
Back-ups duren langer dan incrementele back-ups, maar er zijn minder bestanden nodig om te herstellen, waardoor het risico op herstel wordt verkleind.

aomei-backupper-standaard-025

Als u een schema hebt ingesteld, selecteert u een menu uit de lijst met "Start"-knoppen.

Regeling (betaalde functie)

"Back-upschema" is een functie die kan worden gebruikt met betaalde AOMEI Backupper Pro, en u kunt automatische verwijdering van back-upbestanden instellen.

back-up-051

Selecteer "Schema" om het automatisch verwijderen van back-upbestanden in te stellen.

back-up-049

Na het upgraden naar AOMEI Backupper Pro is "Back-upschema's inschakelen" beschikbaar en kunt u elk schema in de lijst instellen.

back-up-052

De "Groep" die in de schema-instellingen wordt gebruikt, is "Volledige back-up 3 + incrementeel 1 + incrementeel 1" wanneer het aantal back-ups in het incrementele back-upschema 2 is, en de volgende groep "Volledige back-up 1 +" De groep van "Volledige back-up" Back-up 2 + Increment 3 + Increment 4" wordt automatisch verwijderd wanneer "Increment 1 + Increment 1" wordt gegenereerd.

Bestandsback-up

Bestandsback-up maakt een back-up van elke map of bestand als een afbeeldingsbestand.

Bestandsback-up kan per bestand worden hersteld, dus als u regelmatig een back-up maakt volgens een schema, kunt u het genereren van bestanden beheren.

AOMEI-Backupper-012

Selecteer voor systeemback-up "Bestandsback-up" bij "Back-up" in de linkerzijbalk.

AOMEI-Backupper-013

Stel een willekeurige taaknaam in en specificeer de map / het bestand waarvan een back-up moet worden gemaakt vanuit "Map toevoegen / bestand toevoegen".

aomei-backupper-standaard-016

Meerdere mappen / bestanden waarvan een back-up moet worden gemaakt, kunnen worden geregistreerd. Selecteer "Mappen / bestanden" in de lijst, specificeer de items waarvan een back-up moet worden gemaakt en stel vervolgens de back-upbestemming in.

Stel zo nodig een back-upschema in.
Schijfback-up

Schijfback-up bevat informatie zoals SSD-/HDD-partities die op de pc zijn geïnstalleerd.

Standaard kan een back-up maken BasisschijfAlleen Dynamische schijfWordt niet ondersteund.

AOMEI-Backupper-014

Selecteer voor schijfback-up "Schijfback-up" bij "Back-up" in de linkerzijbalk.

aomei-backupper-standaard-017

Stel een willekeurige taaknaam in en klik op "Schijf toevoegen".

aomei-backupper-standaard-019

Selecteer de schijf waarvan u een back-up wilt maken in het "Schijfselectiescherm" en klik op "Toevoegen".

aomei-backupper-standaard-020

Er kunnen meerdere schijven worden geselecteerd.

Stel zo nodig een back-upschema in.
Partitie back-up

Terwijl schijfback-up een back-up maakt van de volledige SSD / HDD, maakt "partitieback-up" een back-up in eenheden van schijven die op de schijf zijn gemaakt.

AOMEI-Backupper-016

Selecteer voor partitieback-up "Partitieback-up" bij "Back-up" in de linkerzijbalk.

AOMEI-Backupper-017

Stel een willekeurige taaknaam in en klik op "Partitie toevoegen".

aomei-backupper-standaard-026

Meerdere partities (schijven) kunnen worden opgegeven zoals bij schijfback-up.

Dezelfde periode

Aangezien de back-up wordt opgeslagen als een afbeeldingsbestand, is "Herstellen" vereist om het te gebruiken, terwijl "Synchroniseren" de opgegeven map / het opgegeven bestand naar een andere locatie kopieert en het back-upbestand niet herstelt. Kan worden gebruikt voor.

Bij bestandsback-up, zelfs als de benodigde map is verwijderd, kan deze worden hersteld vanaf de back-upgegevens vóór verwijdering, maar bij synchronisatie wordt de verwijderde map ook verwijderd in de opslagbestemming.

AOMEI-Backupper-015

Selecteer "Basic Sync" van "Sync" in de linkerzijbalk.

Alleen "Basic Sync" is beschikbaar in de gratis versie.

aomei-backupper-standaard-021

Geef de map op die moet worden gesynchroniseerd.

Aangezien realtime synchronisatie niet beschikbaar is in Standard, stelt u de synchronisatietiming in "Schema" in op basis van de frequentie van mapwijzigingen.
Realtime synchronisatie (betaalde functie)

Realtime synchronisatie is als online opslag zoals OneDrive of Dropbox in de lokale omgeving, en het bewaakt de doelmap en weerspiegelt de wijzigingen in de map in het doel in realtime.

back-up-053

Klik op "Realtime synchronisatie" op het scherm met synchronisatie-instellingen.

back-up-055

Als u de objecten die zijn verwijderd uit de back-upbronmap ook van de doelbestemming wilt verwijderen, vink dan "Bestanden verwijderen uit bronmap" aan.

Als u dit niet aanvinkt, worden bestanden die zijn verwijderd uit de verwijderde bron ook opgeslagen in de synchronisatiebestemmingsmap.

Herstellen

"Herstellen" is een bewerking om het back-upbeeldbestand uit te pakken, het back-upbestand te selecteren en de extractiebestemming op te geven.

AOMEI-Backupper-018

Klik op "Selecteer afbeeldingsbestand" in "Herstellen" in de linkerzijbalk en geef het back-upbestand op dat u wilt uitpakken.

aomei-backupper-standaard-030

Herstel is in een wizard-indeling en de instellingen verschillen afhankelijk van de geselecteerde taak, maar de basisprocedure is "Geef de gegevens op die moeten worden hersteld" -> "Geef de bestemming op om de herstelde gegevens uit te breiden".

Systeemback-up herstellen

Het terugzetten van een systeemback-up verschilt, afhankelijk van of u herstelt naar een bestaand systeemstation of naar een andere schijf, en opnieuw opstarten is vereist om te herstellen naar een bestaand systeemstation.

aomei-backupper-standaard-032

Systeemback-up overschrijft standaard het huidige systeemstation.

back-up-034

Bij het terugzetten van een systeemback-up naar een bestaande schijf Aangezien deze niet kan worden overschreven als Windows actief is, start u deze opnieuw om "Windows PE" te starten die op het geheugen draait en vouwt u het back-upbestand uit. Schakel "Overschakelen naar AOMEI WinPE-omgeving en doorgaan met werken" in en klik op "Ja".

back-up-035

Na het herstarten zal AOMEI Backupper Standard automatisch starten nadat WindowsPE is gestart en het herstelproces zal starten.

Er is geen bewerking nodig omdat alle herstelbewerkingen automatisch worden uitgevoerd.

back-up-036

Wanneer het proces is voltooid, verschijnt er een herstartbericht, dus klik op "OK".

back-up-037

Wanneer u opnieuw opstart, wordt het hersteld, inclusief de geïnstalleerde toepassing.

Herstellen naar een andere schijf

Systeemback-upbestanden kunnen worden hersteld naar een andere bestemming dan de bestaande systeemschijf.

aomei-backupper-standaard-031

Als u naar een andere locatie wilt implementeren, vinkt u "Systeem naar een andere locatie herstellen" aan.

back-up-038

Er wordt een lijst weergegeven met schijven die op de pc zijn geïnstalleerd, dus geef de partitie op waarnaar moet worden teruggezet.

Als de herstelbestemmingsschijf zich in een niet-toegewezen staat bevindt, kan de herstelbestemmingsschijf worden gebruikt als opstartschijf, maar als u deze naar een andere computer wilt overzetten, moet u deze verwerken met een betaalde "universele kloon".

back-up-039

Merk op dat als u een bestaande partitie opgeeft als de herstelbestemming, de systeemschijfconfiguratie in de partitie zal worden uitgebreid, dus zelfs als u de herstelde schijf opgeeft als de opstartschijf, zal Windows niet starten.

Schijfback-up herstellen

Door een schijfback-up te herstellen, wordt het back-upbestand teruggezet op de opgegeven schijf.

MBR-schijfback-ups kunnen ook worden hersteld naar schijven in GPT-indeling, maar als conversie van schijfindeling vereist is, wordt pre-restore-conversie aanbevolen.

back-up-041

Als u een back-up van meerdere schijven maakt, selecteert u de schijf die u wilt herstellen.

back-up-042

Geef de herstelbestemmingsschijf op.

back-up-043

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven waarin wordt bevestigd dat de gegevens op de herstelbestemmingsschijf worden gewist, en als u op "Ja" klikt, wordt het herstel gestart.

Gegevensback-up herstellen

Gegevensback-up kan worden hersteld door een willekeurig bestand op te geven uit het geback-upte afbeeldingsbestand.

back-up-045

Nadat u een back-upbestand uit de lijst met datums hebt geselecteerd, kunt u het back-upbestand in een boomstructuur uitvouwen, dus controleer de map / het bestand dat u wilt herstellen.

back-up-046

"Herstellen naar originele locatie" zet de geselecteerde mappen / bestanden terug naar de back-upgegevens en "Herstel naar nieuwe locatie" herstelt de back-upbestanden naar elke locatie terwijl de bron wordt verlaten.

kloon

Clone is een functie die repliceert naar andere schijven die op de pc zijn aangesloten, inclusief de partitieconfiguratie van de schijf, en kan worden gekloond als de schijfgrootte van de doelschijf groter is dan de capaciteit van de kloonbronschijf.

De gratis versie ondersteunt het klonen van systeemschijven niet.

AOMEI-Backupper-019

Selecteer "Disk Clone" of "Partition Clone" uit "Clone" in de linkerzijbalk.

Schijfkloon
Dupliceer de opgegeven schijf naar de doelschijf.
partitie kloon
Dupliceer de opgegeven partitie / het volume naar een willekeurige locatie.

AOMEI-Backupper-021

Selecteer de schijf / partitie die u wilt dupliceren.

AOMEI-Backupper-022

Selecteer de doelschijf/partitie.

AOMEI-Backupper-023

Controleer het dialoogvenster en klik op "Ja".

AOMEI-Backupper-024

Als de doelschijf een SSD is, schakelt u "SSD 4K Alignment" in en klikt u op "Start".

Hoe AOMEI Backupper Pro te kopen

AOMEI Backupper Pro heeft een "gewone licentie" waarvoor u tegen betaling kunt upgraden en een "permanente licentie" voor gratis upgrade naar een nieuwe versie. Een licentie voor een eeuwigdurende licentie is ongeveer 1 yen, en de betaling is een Duitse betaaldienst met een Japanse dochteronderneming "Clever Bridge".

AOMEI Backupper Pro-aankooppagina 

AOMEI-Backupper-025

"Gewone licentie" "Permanente licentie"

back-up-057

Nadat u het product en de prijs op de aankooppagina hebt bevestigd, voert u de vereiste artikelen in.

Betaalmethoden zijn "convenience store payment", "credit card" en " PayPal Is beschikbaar.

back-up-058

Wanneer de authenticatie van betalingsinformatie is voltooid, verschijnt het laatste bevestigingsscherm, dus klik op "Koop nu".

back-up-059

Wanneer de betaling is voltooid, wordt de productsleutel tegelijkertijd met het bestelnummer weergegeven, dus kopieer deze.

De productcode is ook opgenomen in de hoofdtekst van de e-mail "Bestelnummer xxxxxxxx: AOMEI Partition Assistant Pro ~" die naar het e-mailadres is verzonden.

back-up-048

"Registreer" in het menu van AOMEI Backupper Standard.

back-up-060

Plak de gekopieerde productsleutel en klik op "Registreren".

back-up-061

Upgrade voltooid.

Licentiemigratie

Aangezien de gekochte licentie is gekoppeld aan het identificatienummer van de geactiveerde pc, wordt de licentie herkend, zelfs als dezelfde pc herhaaldelijk wordt geïnstalleerd en verwijderd, maar de pc wordt vervangen, Windows wordt vervangen en het moederbord wordt vervangen. Het wordt niet herkend als dezelfde pc en de licentieregistratie wordt afgewezen.

Als u de gekochte licentie naar een andere pc wilt overzetten, schrijf dan de informatie op het moment van aankoop van de licentie, zoals "bestelnummer", "naam", "geregistreerd e-mailadres" in de e-mail. AOMEI-ondersteuning Als u contact opneemt met (Japanse ondersteuning), zullen zij reageren.

 

gerelateerd artikel

EaseUS-Todo-Backup-pictogram

EaseUS Todo Backup Free installeren en gebruiken

EaseUS Todo Backup Free, gratis back-upsoftware voor het maken van back-ups van schijven en systemen, is ontwikkeld door de Chinese softwareleverancier CHENGDU YIWO Tech Co., Ltd. […]

back-uppictogram

AOMEI Backupper Standard installeren en gebruiken

AOMEI's back-upondersteuningssoftware AOMEI Backupper Standard is een Chinese softwareleverancier "AOMEI Technology […]" waarmee u gratis de belangrijkste back-upfuncties en planningsfuncties kunt gebruiken.

systools-gmail-backup-pictogram

SysTools Gmail Backup installeren en gebruiken

Back-uptool voor Gmail en Google Agenda SysTools Gmail Backup is een back-uptool voor e-mails die worden verzonden en ontvangen door Gmail, Google Agenda, contacten, Google Drive […]