AOMEI Backupper Standard installeren en gebruiken

back-uppictogram

AOMEI's back-upondersteuningssoftware waarmee u gratis de belangrijkste back-upfuncties en planningsfuncties kunt gebruiken

AOMEI Backupper Standaard Is een Chinese softwareleverancier AOMEI-technologie Is het ontwikkelen van een multifunctioneel Gratis back-upsoftwareHet is gratis, maar je krijgt toegang tot belangrijke back-upfuncties en -schema's, evenals technische ondersteuning (alleen op weekdagen), wat zeldzaam is voor de gratis versie.

Systeem vereisten

Versie 6 Momenteel

Besturingssysteem: Windows XP / Vista / 7/8/10/11

Een beschrijfbaar optisch station is vereist om opstartbare media te maken.

Waar de software te krijgen

AOMEI Backupper Standard officiële downloadpagina

Installeer AOMEI Backupper Standard

AOMEI Backupper Standard bevat geen adware of spyware die door beveiligingssoftware wordt gedetecteerd, maar AOMEI Backupper-advertenties verschijnen in meldingen wanneer de app wordt gestart.

Aomei-Backupper-001-1

Klik op "Gratis download" op de downloadpagina van AOMEI Backupper Standard.

Aomei-Backupper-002-1

Start het gedownloade installatieprogramma en wanneer het bericht Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op "Ja" om het toe te staan.

Aomei-Backupper-003-1

Aangezien het taalkeuzescherm wordt weergegeven Japans "OK" met is geselecteerd.

Aomei-Backupper-004-1

"Overslaan" om de gratis versie van AOMEI Backupper te gebruiken.

Aomei-Backupper-005-1

Als er geen probleem is met de licentieovereenkomst, klikt u op "Nu installeren".

De installatiebestemming is: pad Kan worden gewijzigd van.

Aomei-Backupper-006-1

Nadat de installatie is voltooid, klikt u op "Ervaar nu".

Verbeterplan voor gebruikerservaring Is om de gebruiksstatus anoniem te verzenden, dus als u deze wilt weigeren, schakelt u deze uit en schakelt u deze uit.

Aomei-Backupper-007

Aangezien de advertentie wordt weergegeven bij de eerste keer opstarten Nooit meer weergeven Controleer om te sluiten.

Opstartbare schijven maken

Maak een noodopstartschijf die toegang heeft tot uw systeemback-upbestanden voor het geval Windows niet opstart.

Aangezien het te maken opstartmedium ongeveer 400 MB groot is, kan ook een cd-r worden gebruikt en wordt een lege schijf in een beschrijfbare optische drive geplaatst of wordt een USB-geheugen dat kan worden geformatteerd op de pc aangesloten.

Aomei-Backupper-008-1

Vanaf de linkerzijbalk van het startscherm gereedschap Selecteer Opstartmedia maken open.

Aomei-Backupper-010

Windows PE Selecteer enWinPE-creatieomgeving downloaden van internet Vink "Volgende" aan.

AOMEI-Backupper-008

Bij gebruik van een USB-geheugen USB-opstartapparaat Specificeer na het selecteren het USB-geheugen dat in de pc is ingesteld en klik op "Volgende".

AOMEI-Backupper-009

Controleer het dialoogvenster en klik op "Ja" om te beginnen met het maken van de opstartmedia.

Opstarttest

Test de werking van de gemaakte opstartmedia.

back-up-070

Roep het opstartmenu op uw pc op en geef de opstartmedia op.

AOMEI-Backupper-010

AOMEI Backupper De test is voltooid wanneer wordt gestart.

Als je het wilt herstellen, ga dan naar de linkerzijbalk Herstellen Geef het back-upbestand van het systeem op en voer het uit.
Als de opstartdiskette niet normaal opstart,ISO-bestand Exporteren Rufus Schrijf naar het USB-geheugen met.

Rufas-icoon

Rufus . installeren en gebruiken

Gratis software om een ​​USB-opstartschijf te maken Rufus is een open source USB-opstartsoftware ontwikkeld door Pete Batard, een OS-schijfkopiebestand (.iso […]].

Hoe AOMEI Backupper Standard te gebruiken?

De gratis versie van AOMEI Backupper Standard Systeemback-up en herstel·Back-up en herstel van gegevensbestanden·Bestandssynchronisatie Functies zoals zijn beschikbaar en het back-upbestand heeft een extensie .adi Het wordt opgeslagen als een afbeeldingsbestand van.

Zie hieronder voor back-up
Microsoft-Tegel-pictogram

Windows back-upinstellingen en herstelmethode

Verschillen in de back-upfuncties geïmplementeerd door Windows en hoe deze in te stellen Windows heeft een praktische back-upfunctie die systeem- en gebruikersbestanden kan terugdraaien ter voorbereiding op onvoorziene omstandigheden.

back-up

Voor back-up Systeemback-up·Bestandsback-up·Schijfback-up En wanneer u de back-up uitvoert taak Wordt toegevoegd als.

Aomei-Backupper-011-1

Het back-upbestand is Basisschijf Kan alleen worden opgeslagen in Dynamische schijfKan niet worden opgeslagen in.

In het back-upmenu OneKey Recovery Is een apart product en moet apart gebruikt worden OneKey Recovery Moet worden geïnstalleerd.
Systeemback-up

Systeemback-up omvat partities die nodig zijn om Windows te laten werken, zoals Windows en toepassingen.

Herstellen met behulp van een systeemback-upbestand zet de pc-omgeving terug in de staat van het back-upbestand.

Aomei-Backupper-012-1

Systeemback-up staat in de linkerzijbalk back-up から Systeemback-up Kiezen.

aomei-backupper-standaard-011

Geef de opslagbestemming van het back-upbestand op.

Het wordt aanbevolen om op een andere schijf dan de C-schijf op te slaan voor het geval u geen toegang hebt tot de C-schijf.

aomei-backupper-standaard-028

De taaknaam wordt automatisch ingesteld,Herstellen Maak er een beschrijvende naam van als je dat doet.

aomei-backupper-standaard-012

Klik op "Start" om het back-upproces te starten.

aomei-backupper-standaard-013

De back-upinstellingen zijn standaard in orde, maar indien nodig オ プ シ ョ ン Kan worden gewijzigd met.

ス ケ ジ ュ ー ル

Als u een back-up wilt plannen ス ケ ジ ュ ー ル から Automatische back-up In staat te stellen.

Aomei-Backupper-013-1

Automatische back-up inschakelen Wanneer is ingeschakeld, kan het schema worden ingesteld.

Aomei-Backupper-014-1

Systeemback-up Incrementele back-up Is de standaard en u kunt de back-upmethode in het schema wijzigen.

 

Incrementeel schema
Na één volledige back-up wordt alleen een back-up gemaakt van het gewijzigde deel, en bij het terugzetten naar de laatste back-up zijn alle back-upbestanden inclusief de volledige back-up vereist, maar de back-uptijd en bestandsgrootte Er is een voordeel dat kan worden opgeslagen.
Volledige back-up
Herstel is mogelijk met een enkel bestand omdat er elke keer een back-up wordt gemaakt van het hele systeemstation, maar de back-uptijd en -grootte zullen toenemen.
Diff-schema (niet beschikbaar in gratis versie)

Om een ​​back-up te maken van het gedeelte dat is gewijzigd voor één volledige back-up en volledige back-up, herstelt u met twee gegevens, volledige back-bestand en differentiële back-up.
Back-ups duren langer dan incrementele back-ups, maar er zijn minder bestanden nodig om te herstellen, waardoor het risico op herstel wordt verkleind.
In de gratis versie kan de functie om het back-upbestand te verwijderen na de instellingsperiode niet worden gebruikt, dus wees voorzichtig met de vrije ruimte van de opslagbestemming bij het plannen van de back-up.

aomei-backupper-standaard-025

Als u een schema heeft ingesteld, selecteert u het menu uit de lijst met "Start"-knoppen.

Automatische opschoning (betaalde functie)

Automatisch opschonen Is betaald AOMEI Backupper Pro U kunt het automatisch verwijderen van back-upbestanden instellen met de functies die beschikbaar zijn in.

Aomei-Backupper-015-1

Automatisch opschonen van back-ups inschakelen Indien ingeschakeld, kunt u opschoningsmethoden selecteren en configureren.

Met een opruimmethode Afhankelijk van het nummer Als u selecteert: Groep Als u het aantal back-ups in het incrementele back-upschema instelt op 3 Volledige back-up 1 + stap 1 + stap 2  Wordt de ene groep en de volgende groep ( Volledige back-up 2 + stap 3 + stap 4  ) Is gegenereerd Volledige back-up 1 + stap 1 + stap 2  Groep wordt automatisch verwijderd.
Bestandsback-up

Bestandsback-up Maakt een back-up van de opgegeven mappen en bestanden als afbeeldingsbestanden.

Bestandsback-up Herstellen per bestandJa, als u regelmatig een back-up maakt volgens een schema Beheer van bestandsgeneratie is mogelijk.

AOMEI-Backupper-012

Systeemback-up staat in de linkerzijbalk back-up から Bestandsback-up Kiezen.

AOMEI-Backupper-013

Stel de taaknaam inMap toevoegen / Bestand toevoegen Geef het item op waarvan een back-up moet worden gemaakt.

aomei-backupper-standaard-016

Van de lijst Map bestand Selecteer, geef de items op waarvan een back-up moet worden gemaakt en stel vervolgens de back-upbestemming in.

Meerdere items waarvan een back-up moet worden gemaakt, kunnen worden geregistreerd en indien nodig kan een back-upschema worden ingesteld.
Schijfback-up

Schijfback-up Maakt een back-up van de volledige schijf, inclusief informatie zoals SSD-/HDD-partities die door de pc zijn geïmplementeerd.

Standaard kan een back-up maken BasisschijfAlleenDynamische schijfWordt niet ondersteund.

AOMEI-Backupper-014

Schijfback-up staat in de linkerzijbalk back-up から Schijfback-up Kiezen.

aomei-backupper-standaard-017

Stel de taaknaam in en klik op "Schijf toevoegen".

aomei-backupper-standaard-019

Schijfselectiescherm Selecteer de schijf waarvan u een back-up wilt maken en klik op "Toevoegen".

aomei-backupper-standaard-020

Er kunnen meerdere schijven worden geselecteerd.

Stel zo nodig een back-upschema in.
Partitie back-up

Partitie back-up Maakt back-ups in eenheden van stations die op de schijf zijn gemaakt.

AOMEI-Backupper-016

Partitieback-up staat in de linkerzijbalk back-up から Partitie back-up Kiezen.

AOMEI-Backupper-017

Stel de taaknaam in en klik op "Partitie toevoegen".

aomei-backupper-standaard-026

Meerdere partities (schijven) kunnen worden opgegeven zoals bij schijfback-up.

Dezelfde periode

Dezelfde periode Is gespecificeerd Map bestand Wordt naar een andere locatie gekopieerd en het gekopieerde bestand kan zonder herstel worden gebruikt.

AOMEI-Backupper-015

In de linkerzijbalk Dezelfde periode から Basissynchronisatie Kiezen.

In de gratis versie Basissynchronisatie Het kan alleen worden gebruikt en mappen die zijn verwijderd bij de synchronisatiebron, worden ook verwijderd op de opslagbestemming.

aomei-backupper-standaard-021

Geef de map op die moet worden gesynchroniseerd.

Standaard Realtime synchronisatie Is niet beschikbaar, dus afhankelijk van hoe vaak de map verandert ス ケ ジ ュ ー ル Stel de synchronisatietiming in met.

Herstellen

Herstellen In de bewerking om het back-upbeeldbestand uit te pakken, selecteert u het back-upbestand en geeft u de extractiebestemming op.

AOMEI-Backupper-018

In de linkerzijbalk Herstellen から Selecteer een afbeeldingsbestand Klik en geef het back-upbestand op dat u wilt uitpakken.

aomei-backupper-standaard-030

Herstel is een wizard-indeling en de instellingen verschillen afhankelijk van de geselecteerde taak, maar de basis is: De te herstellen gegevens specificeren と De bestemming opgeven om de herstelde gegevens uit te breiden worden.

Systeemback-up herstellen

Het terugzetten van een systeemback-up verschilt afhankelijk van of u wilt herstellen naar een bestaande systeemschijf of naar een andere schijf.Als u wilt herstellen naar een bestaande systeemschijf, moet u opnieuw opstarten.

aomei-backupper-standaard-032

Systeemback-up overschrijft standaard het huidige systeemstation.

back-up-034

Bij het terugzetten van een systeemback-up naar een bestaande schijf, kan deze niet worden overschreven als Windows actief is, dusStart opnieuw op, schakel over naar AOMEI WinPE-omgeving en ga door met werken Schakel "Ja" in.

back-up-035

Wanneer je opnieuw opstart Windows PE Na het opstarten zal AOMEI Backupper Standard automatisch opstarten en zal het herstelproces starten.

Er is geen bewerking nodig omdat alle herstelbewerkingen automatisch worden uitgevoerd.

back-up-036

Wanneer het proces is voltooid, verschijnt er een herstartbericht, dus klik op "OK".

back-up-037

Wanneer u opnieuw opstart, wordt het hersteld, inclusief de geïnstalleerde toepassing.

Herstellen naar een andere schijf

Systeemback-upbestanden kunnen worden hersteld naar een andere bestemming dan de bestaande systeemschijf.

Als de herstelbestemmingsschijf een niet-toegewezen status heeft, kan de herstelbestemmingsschijf worden gebruikt als opstartschijf, maar als u deze naar een andere computer wilt overzetten, worden er kosten in rekening gebracht. Systeemkloon Moet verwerkt worden in.

aomei-backupper-standaard-031

Als u naar een andere locatie wilt implementeren, vinkt u "Systeem naar een andere locatie herstellen" aan.

back-up-038

Er wordt een lijst weergegeven met schijven die op de pc zijn geïnstalleerd, dus geef de partitie op waarnaar moet worden teruggezet.

Schijfback-up herstellen

Door een schijfback-up te herstellen, wordt het back-upbestand teruggezet op de opgegeven schijf.

MBR-schijfback-ups kunnen ook worden hersteld naar schijven in GPT-indeling, maar als conversie van schijfindeling vereist is, wordt pre-restore-conversie aanbevolen.

back-up-041

Als u een back-up van meerdere schijven maakt, selecteert u de schijf die u wilt herstellen.

back-up-042

Geef de herstelbestemmingsschijf op.

back-up-043

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven waarin wordt bevestigd dat de gegevens op de herstelbestemmingsschijf worden gewist, en als u op "Ja" klikt, wordt het herstel gestart.

Gegevensback-up herstellen

Gegevensback-up kan worden hersteld door een willekeurig bestand op te geven uit het geback-upte afbeeldingsbestand.

back-up-045

Nadat u een back-upbestand uit de lijst met datums hebt geselecteerd, kunt u het back-upbestand in een boomstructuur uitvouwen, dus controleer de map / het bestand dat u wilt herstellen.

back-up-046

Herstellen naar oorspronkelijke locatie Het geselecteerde item wordt teruggedraaid naar de back-upgegevensHerstellen naar nieuwe locatie Herstelt het back-upbestand naar elke locatie en laat de bron achter.

kloon

kloon Is een functie om te dupliceren naar andere schijven die op de pc zijn aangesloten, inclusief de partitieconfiguratie van de schijf, en klonen is mogelijk als de schijfgrootte van de doelschijf groter is dan de capaciteit van de kloonbronschijf.

De gratis versie ondersteunt het klonen van systeemschijven niet.

AOMEI-Backupper-019

In de linkerzijbalk kloon Selecteer de module waaruit u wilt gebruiken.

Schijfkloon
Dupliceer de opgegeven schijf naar de doelschijf.
partitie kloon
Dupliceer de opgegeven partitie / het volume naar een willekeurige locatie.

AOMEI-Backupper-021

Selecteer de schijf / partitie die u wilt dupliceren.

AOMEI-Backupper-022

Selecteer de doelschijf/partitie.

AOMEI-Backupper-023

Controleer het dialoogvenster en klik op "Ja".

AOMEI-Backupper-024

Als de doelschijf SSD is SSD 4K-uitlijning Inschakelen en "Start".

Hoe AOMEI Backupper Pro te kopen

AOMEI Backupper Pro Kan gratis worden geüpgraded naar een nieuwe versie Permanente licentie Wordt geleverd en de betaling wordt gedaan met behulp van Clever Bridge, een Duitse betalingsdienst die ook een Japans bedrijf heeft.

AOMEI Backupper Pro-aankooppagina 

Aomei-Backupper-017-1

Voor persoonlijk gebruik Professionele Selecteer een versie.

back-up-057

Nadat u het product en de prijs op de aankooppagina hebt bevestigd, voert u de vereiste artikelen in.

De betaalmethode is: コ ン ビ ニ 決 済·ク レ ジ ッ ト カ ー ド·PayPalIs beschikbaar.

back-up-058

Wanneer de authenticatie van betalingsinformatie is voltooid, verschijnt het laatste bevestigingsscherm, dus klik op "Koop nu".

back-up-059

Wanneer de betaling is voltooid, wordt de productsleutel tegelijkertijd met het bestelnummer weergegeven, dus kopieer deze.

De productsleutel is ook opgenomen in de hoofdtekst van de e-mail die naar het geregistreerde e-mailadres is verzonden.

back-up-048

"Registreer" in het menu van AOMEI Backupper Standard.

back-up-060

Plak de gekopieerde productsleutel en klik op "Registreren".

back-up-061

Upgrade voltooid.

Licentiemigratie

GekochtDe licentie is gekoppeld aan het identificatienummer van de geactiveerde pcDaarom, als het dezelfde pc is, wordt de licentie herkend, zelfs als u de installatie en verwijdering herhaalt,Licentieregistratie wordt geweigerd wanneer de pc wordt vervangen, Windows wordt vervangen of het moederbord wordt vervangen..

Als u uw gekochte licentie wilt overzetten naar een andere pc,bestelnummer·Volledige naam·Geregistreerd e-mailadres Vermeld de informatie op het moment van aankoop van de licentie in de e-mail AOMEI-ondersteuning Als u contact opneemt met (Japanse ondersteuning), zullen zij reageren.

gerelateerd artikel

EaseUS-Todo-Backup-pictogram

EaseUS Todo Backup Free installeren en gebruiken

EaseUS Todo Backup Free, gratis back-upsoftware voor het maken van back-ups van schijven en systemen, is ontwikkeld door de Chinese softwareleverancier CHENGDU YIWO Tech Co., Ltd. […]

back-uppictogram

AOMEI Backupper Standard installeren en gebruiken

AOMEI's back-upondersteuningssoftware AOMEI Backupper Standard is een Chinese softwareleverancier AOMEI Technology […] waarmee u gratis de belangrijkste back-upfuncties en planningsfuncties kunt gebruiken.

systools-gmail-backup-pictogram

SysTools Gmail Backup installeren en gebruiken

Back-uptool voor Gmail en Google Agenda SysTools Gmail Backup is een back-uptool voor e-mails die worden verzonden en ontvangen door Gmail, Google Agenda, contacten, Google Drive […]