AOMEI Partition Assistant Standard installeren en gebruiken

aomei-pa-icon

Standaard gratis software waarmee u partities kunt wijzigen en schijven kunt klonen

AOMEI Partition Assistant is een app voor opslagbeheer, ontwikkeld door de Chinese softwareleverancier AOMEI Technology, die het formaat van partities aankan, wat normaal gesproken moet worden geformatteerd, in een wizard-indeling met behoud van gegevens.

Met de gratis versie van AOMEI Partition Assistant Standard kunt u geen dynamische schijfgerelateerde functies gebruiken, maar u kunt wel de grootte van de basispartities wijzigen en deze onderhouden.
Er is veel kritiek op de software van Chinese leveranciers, en er is enige informatie dat spyware is inbegrepen, maar in de huidige versie (8.6) zijn er geen spyware, adware of bundels van apps van derden.
Zie hieronder voor basis- en dynamische schijven / MBR en GPT
dvd-shrink0011

Basisschijven en partities

Standaard schijfbeheer van Windows Basisschijven en partities Windows-schijfbeheer omvat basisschijven en dynamische schijven, maar dynamische schijven zijn niet meer leverbaar […].

dvd-shrink0011

Dynamische schijf en RAID

Windows-specifiek schijfbeheer met spanned volume en software RAID Dynamic disk is een Windows-specifiek schijfbeheerformaat geïmplementeerd vanaf Windows 2000 en is onderhevig aan partitiebeperkingen […].

Systeem vereisten

Versie 9 Momenteel

Besturingssysteem: Windows XP / Vista / 7/8/10 (32bit / 64bit)

Ondersteuning apparaat:
IDE (Parallelle ATA) / Seriële ATA (SATA) / SCSI / IEEE1394 / USB enz.
Beschikbaar op alle door Windows herkende opslagapparaten.
Ondersteuning bestandssysteem:
NTFS / FAT32 / FAT16 / FAT12 / EXT4 / EXT3 / EXT2 / ReFS

Waar de software te krijgen

AOMEI Partition Assistant Standard Officiële downloadpagina 

Installeer AOMEI Partition Assistant Standard

Het AOMEI Partition Assistant Standard-installatieprogramma bevat geen adware of spyware.

AOMEI-partitie-assistent-001

Klik op "Gratis download" op de officiële downloadpagina om het installatieprogramma te downloaden.

AOMEI-partitie-assistent-002

Wanneer het installatieprogramma is gestart en het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op "Ja" om het toe te staan.

AOMEI-partitie-assistent-003

De taalkeuze is "Japans" en "OK".

AOMEI-partitie-assistent-004

De betaalde versie van de advertentie wordt weergegeven, dus klik op "Overslaan" om de gratis versie te gebruiken.

AOMEI-partitie-assistent-005

Controleer de licentieovereenkomst en als er geen problemen zijn, klik dan op "Nu installeren".

De installatiebestemming van het programma kan worden gewijzigd van "Pad".

AOMEI-partitie-assistent-006

"Experience Now" voltooit de installatie en start AOMEI Partition Assistant.

Het "User Experience Improvement Plan" verzamelt anoniem de gebruiksstatus van apps die op de pc en AOMEI Partition Assistant zijn geïnstalleerd, dus als je geïnteresseerd bent, verwijder het vinkje en meld je af.

AOMEI Partition Assistant Standard gebruiken

AOMEI Partition Assistant kan worden gebruikt voor basispartitiebewerkingen van basisschijven, zelfs in de gratis versie, en kan ook worden gebruikt voor opslag die is geconfigureerd met RAID op de chipset.

RAID-schijven die zijn geconfigureerd met dynamische schijven, moeten worden geüpgraded naar AOMEI Partition Assistant Professional.

AOMEI-partitie-assistent-010

"Besturingssysteem migreren", "Gegevens wissen" en "Schijfconversie" in het pictogrammenu zijn beschikbaar voor betaalde professionals en "Backup" is een link naar de back-upsoftware "AOMEI Backupper".

Basis operatie

Het operatiedoel van AOMEI Partition Assistant is "Disk" en "Partition", en het menu is anders, maar de basisbewerking is hetzelfde. Selecteer "Disk" of "Partition" en stel vervolgens de taak in die moet worden uitgevoerd.

Wanneer u AOMEI Partition Assistant uitvoert, sluit dan andere toepassingen en zorg ervoor dat u een back-up maakt voordat u ze uitvoert.

AOMEI-partitie-assistent-007

Wanneer AOMEI Partition Assistant wordt gestart, wordt het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer weergegeven, dus klik op "Ja" om dit toe te staan.

aomei-partitie-assistent-standaard-013

Aangezien de ingestelde taak wordt toegevoegd als "in behandeling" nadat de verwerking is weergegeven in AOMEI Partition Assistant, is continue verwerking zoals formatteren en vervolgens splitsen mogelijk, en klik op "Toepassen" in het pictogrammenu. Vervolgens worden de taken in de volgorde uitgevoerd waarin ze zijn toegevoegd.
Wis de toegevoegde taak met "Annuleren".

aomei-partitie-assistent-standaard-014

Het getal dat in het betreffende deel wordt weergegeven, is het aantal lopende taken. U kunt de taken controleren door op ▼ te klikken.

aomei-partitie-assistent-standaard-015

Klik op Toepassen en selecteer Ja in het bevestigingsvenster om taken die in de wacht staan ​​te verwerken.

Bewerkingen beschikbaar op "schijven"
・ Schijfkloon 
Gegevens dupliceren van de ene schijf naar de andere
・ Controleer op slechte sectoren
Controleer op beschadigde sectoren op de schijf
-Verwijder partitie
Verwijder de partitie op de schijf om deze "niet-toegewezen" te maken
・ Schijfdefragmentatie
Schijffragmentatie elimineren

· Eigenschappen
Controleer details zoals het aantal schijfsectoren, het aantal cilinders en het aantal koppen

* Dynamisch schijfmenu kan niet worden gebruikt in de gratis versie
* Het opnieuw opbouwen van de MBR kan niet worden gebruikt omdat de opstartmedia niet kunnen worden gemaakt in de gratis versie.
* Het wissen van de harde schijf wordt niet weergegeven in het "Pro"-pictogram, maar kan niet worden gebruikt in de gratis versie.
* Schijfback-up is back-upsoftware " AOMEI Backupper Is apart vereist

aomei-partitie-assistent-standaard-016

Om "Schijf" te selecteren, klikt u op de doelschijf in het bovenste of onderste deelvenster.

Schijfkloon

Niet alleen kan de kopie van de schijf worden verdeeld in partities van dezelfde grootte als de kopieerbron, maar de partitiegrootte kan naar wens worden aangepast.

In de modus voor het migreren van alleen gegevens, zelfs als de schijfgrootte van de kopieerbestemming kleiner is dan de schijfgrootte van de kopieerbron, is kopiëren mogelijk als de hoeveelheid gegevens die moet worden overgedragen kleiner is dan de schijfgrootte.
De gratis versie staat het kopiëren van systeemschijven waarop Widnows is geïnstalleerd niet toe.

aomei-partitie-assistent-standaard-018

Selecteer de kopieerbronschijf en selecteer "Schijfkloon" in de linkerzijbalk.

aomei-partitie-assistent-standaard-017

Selecteer de kloonmodus en klik op Volgende.

Snelle kloon van schijf
U kunt het formaat van de partitie wijzigen in een modus die alleen de gebruikte ruimte kopieert waar de gegevens zijn opgeslagen.
Sector voor sector kloon
Dupliceer de bronschijf volledig, inclusief de partitie.

aomei-partitie-assistent-standaard-022

Selecteer de doelschijf waarnaar u wilt dupliceren en klik op "Volgende".

Als de doelschijf een SSD is, schakelt u "SSD-prestaties optimaliseren" in.

aomei-partitie-assistent-standaard-020

Controleer het dialoogvenster en klik op "Ja".

aomei-partitie-assistent-standaard-024

Selecteer de kloonoptie.

Partitiegrootte wijzigen
Beschikbaar wanneer de kloonbronschijf en de doelschijf even groot zijn of als de doelschijf groot is.
Overeenkomen met kopieerbestemming
In de modus van dupliceren met dezelfde partitieconfiguratie als de kloonbronschijf, als de kopieerbestemmingsschijf kleiner is dan de kopieerbronschijf, wordt de partitiegrootte automatisch aangepast aan de gegevensgrootte die in de partitie is opgeslagen.

aomei-partitie-assistent-standaard-025

Klik na het voltooien van de wizard op "Toepassen" om de openstaande taken weer te geven en klik op "Doorgaan" om te beginnen met klonen.

Het kloonproces kan worden geannuleerd, maar als het wordt geannuleerd, heeft de doelschijf de status "niet-toegewezen".

aomei-partitie-assistent-standaard-027

Er kan een foutmelding worden weergegeven wanneer het kloonproces is voltooid en er wordt ook een crashdumpbestand gegenereerd, maar als de verwerkingsvoortgang 99% is, kan het klonen worden voltooid.

Controle op slechte sector

"Controleren op beschadigde sectoren" visualiseert de gezondheidstoestand van een optische schijf en kan worden gebruikt als richtlijn voor schijfvervanging.

aomei-partitie-assistent-standaard-028

Voer het uit wanneer er een vreemd geluid of vertraging van de HDD is en als een foutblok wordt gedetecteerd CrystalDiskInfoVan HDD naar SSD Gedetailleerde analyse wordt aanbevolen met behulp van zoals.

Partitie verwijderen

Verwijder alle partities op de schijf om ze niet-toegewezen te maken.

Schijfdefragmentatie

Verwijder alle partities op de schijf om ze niet-toegewezen te maken.

AOMEI-partitie-assistent-009

Elimineer schijffragmentatie met functies die zijn geïmplementeerd vanaf versie 9.

Bewerkingen beschikbaar op "partities"
・ Formaat wijzigen / verplaatsen
Formaat van partitie wijzigen
· Combineren
Verbind aangrenzende partities met behoud van gegevens
·kloon
Partitie dupliceren naar partitie op een andere schijf
·creëren
Maak een nieuwe partitie in het "Niet-toegewezen" gebied
·Verwijderen
Verwijder de partitie om deze "niet-toegewezen" te maken
·formaat
Formatteer de partitie
· Verander label
Maken om het label van een partitie te wijzigen
-Verander het schijfkarakter
Wijzig de stationsletter van de partitie
· Verbergen
Annuleer en verberg de stationsletter van de partitie

* Partitie wissen wordt niet weergegeven in het "Pro"-pictogram, maar kan niet worden gebruikt in Standard.
* Partitie back-up is " AOMEI Backupper Is apart vereist

AOMEI-partitie-assistent-011

Om "Partitie" te bedienen, selecteert u de doelpartitie en selecteert u deze vervolgens in het contextmenu (rechtsklikmenu).

Formaat wijzigen / partitie verplaatsen

Door een partitie te verplaatsen / van grootte te veranderen, wordt de grootte van een bestaande partitie gewijzigd met behoud van de opgeslagen gegevens.

aomei-pa-047

Om de partitie te controleren voordat u "Resize / Move Partition" uitvoert, selecteert u de doelpartitie en selecteert u vervolgens "Check Partition" bij "Detailed Processing" in het contextmenu.

aomei-pa-048

Vink "Run chkdsk.exe om te controleren op fouten op de partitie" aan en klik op "Ja".

Als er een fout wordt gedetecteerd, zal deze proberen deze te herstellen, dus volg de instructies om de foutcontrole te voltooien.

aomei-partitie-assistent-standaard-032

Om het formaat te wijzigen, verplaatst u de balk in het item "Grootte en locatie" of voert u een getal in bij "Partitiegrootte" om de partitiegrootte op te geven.

In de balk voor het wijzigen van de grootte wordt het gebruikte gebied waar gegevens zijn opgeslagen donker weergegeven en kunt u het niet-toegewezen gebied naast het vrije gebied vrij vergroten.
Wanneer de bestaande partitie wordt verkleind, wordt het verkleinde deel het "niet-toegewezen" gebied.

aomei-partitie-assistent-standaard-034

Als er vrije ruimte is in de partitie naast de geselecteerde partitie, vink dan "Toewijzen vrije ruimte van partitie (*) tot (*)" aan om de vrije ruimte van de aangrenzende partitie te gebruiken om de grootte van de doelpartitie in te stellen. .

Combineer partities

Combineer twee gepartitioneerde partities in één partitie met behoud van de gegevens die in de partitie zijn opgeslagen.

aomei-pa-035

Wat betreft de partitiecombinatie, de configuratie op de schijf inclusief de niet-toegewezen ruimte wordt weergegeven, dus controleer het gebied dat moet worden gecombineerd met de geselecteerde partitie.

aomei-pa-036

De gegevens in de gecombineerde partitie worden opgeslagen in de geselecteerde partitie terwijl ze worden opgeslagen in de map "* – drive-xxxxx".

Partitie klonen

Kopieer een willekeurige partitie naar "niet-toegewezen ruimte" op de schijf.

aomei-pa-037

Selecteer de kloonmodus en klik op Volgende.

Snelle kloon van partitie
U kunt het formaat van de partitie wijzigen in een modus die alleen de gebruikte ruimte kopieert waar de gegevens zijn opgeslagen.
Sector voor sector kloon
Dupliceer de bronpartitie volledig, inclusief vrije ruimte.

aomei-pa-038

Specificeer de niet-toegewezen ruimte van de doelkloonbestemming en klik op "Volgende".

aomei-pa-039

Stel het partitietype en het stationskarakter in en wijzig de grootte van de partitie indien nodig.

aomei-pa-040

De partitie wordt automatisch gekloond met het label "Clone (drive letter)".

Maak een partitie

Partitie maken maakt een nieuwe partitie in niet-toegewezen ruimte.

aomei-pa-041

Selecteer niet-toegewezen ruimte en selecteer "Partitie maken" in de linkerzijbalk.

aomei-pa-042

De aan te maken partitie is standaard "Uitgebreide partitie", dus als u deze wilt wijzigen in "Primaire partitie", klikt u op "Details".

aomei-pa-043

In "Details" kunt u het label en het partitietype instellen.

Partitie verwijderen

Maak de geselecteerde partitie "niet toegewezen".

Alleen "Fast Delete Partition" is beschikbaar in Standard.

AOMEI Partition Assistant Pro kopen

AOMEI Partition Assistant Pro, die ondersteuning biedt voor "Opstartbare schijven maken", "Formaatconversie tussen MBR en GPT", "Dynamisch schijfbeheer", enz. service, "Clever Bridge", die ook een Japanse dochteronderneming heeft.

Sinds versie 9 zijn er ook nieuwe functies zoals "Bestanden verwijderen" en "Apps verplaatsen" toegevoegd.

AOMEI Partition Assistant Pro-aankooppagina

aomei-partitie-assistent-pro-001

AOMEI Partition Assistant Pro-aankooppagina Klik op "Koop nu" in "Professionele editie".

Het prijsverschil tussen de "Lifetime Upgrade" en de "Huidige Versie" is ongeveer 1000 yen, dus we raden de "Lifetime Upgrade" aan, die een permanente gratis upgrade mogelijk maakt.

aomei-partitie-assistent-pro-002

Nadat u het product en de prijs op de aankooppagina hebt bevestigd, voert u de vereiste artikelen in.

Betaalmethoden zijn "convenience store payment", "credit card" en " PayPal Is beschikbaar.

back-up-058

Wanneer de authenticatie van betalingsinformatie is voltooid, verschijnt het laatste bevestigingsscherm, dus klik op "Koop nu".

back-up-059

Wanneer de betaling is voltooid, wordt de productsleutel tegelijkertijd met het bestelnummer weergegeven, dus kopieer deze.

De productcode is ook opgenomen in de hoofdtekst van de e-mail "Bestelnummer xxxxxxxx: AOMEI Partition Assistant Pro ~" die naar het e-mailadres is verzonden.

AOMEI-partitie-assistent-012

Start AOMEI Partition Assistant en voer de licentiecode in om te registreren in het pictogrammenu om te activeren.

 

gerelateerd artikel

EaseUS-Partition-Master-icon-1

EaseUS Partition Master Free installeren en gebruiken

EaseUS Partition Master, een gratis app voor schijfbeheer waarmee je partities kunt wijzigen en schijven kunt optimaliseren, wordt ontwikkeld door de Chinese softwareleverancier CHENGDU YIWO Tech Co., Ltd. […]

aomei-pa-icon

AOMEI Partition Assistant Standard installeren en gebruiken

AOMEI Partition Assistant, een standaard gratis software waarmee je partities kunt wijzigen en schijven kunt klonen, is een opslagbuis die is ontwikkeld door de Chinese softwareleverancier "AOMEI Technology" […]

gpartedicon

GParted Free Partition Manager instellen en gebruiken

Gratis opstartbare partitie-editor opgestart vanaf USB-stick GParted is een op Linux gebaseerde gratis partitie-editor ontwikkeld door GNOME-ontwikkelaars, afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer […]

minitool-pictogram

De MiniTool Partition Wizard installeren en gebruiken

MiniTool Partition Wizard, een app voor schijfbeheer voor het wijzigen van partities die Japans ondersteunt, is ontwikkeld door softwareleverancier MiniTool Software in Hong Kong en Canada […]